• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi

Hukuki El AtmaAV. ALİ RIZA İLGEZDİ TARAFINDAN KALEME ALINAN ve YENİ BASKISI HAZIRLANAN HUKUKİ EL ATMA-KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA YENİ DÖNEM ADLI KİTAP KENDİ ALANINDA YAYINLANMIŞ İLK ve EN KAPSAMLI YAYIN OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIMAKTADIR. 

  


"Sosyal devletin hayata geçirilmesinin hukuki araçlarından biri de kamulaştırmadır. Devlet bu yol ile bir kimsenin taşınmaz malına el koyabilmektedir. Mülkiyet hakkına getirilen bu önemli sınırın hukuki çerçevesi ise anayasa ve yasalarda gösterilmektedir. 1982 Anayasası’na göre kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı peşin ödenerek ve kanunda gösterilen esas ve usullere uygun olarak Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilebilecektir. Kamulaştırma yetkisine sahip olan idarenin Anayasa ve yasalara aykırı biçimde bir kimsenin taşınmazına elkoyması ise kamulaştırmasız el atma olarak ifade edilmektedir. Bireyin gayrimenkulüne imar hukukundan kaynaklanan veya kaynaklanmayan el atmalar hukuki veya fiili elkoyma yolu ile mülkiyet hakkının ölçüsüz özüne dokunan sınırlamalarına yol açabilmektedir.

 

Bu son derece önemli konuyu Av. Ali Rıza İLGEZDİ; sorunun mutfağından gelen bir uygulayıcı olması ayrıntılarına girmesini ve pratik çözümler önermesini sağlamıştır. 

Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK"

1. 
MÜLKİYET HAKKI

1.1. TANIMI; NİTELİĞİ; UNSURLARI

1.2. MÜLKİYETE İLİŞKİN DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER

2. 
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA

2.1. TANIM

2.2. YARGITAY’A GÖRE KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA KAVRAMI VE NİTELİĞİ

2.3. UNSURLAR

2.3.1. İdare Tarafından Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaza Kamulaştırma Yapılmaksızın Fiilen El Atılması ya da Mülkiyet Hakkının Verdiği Yetkilerin Aşırı Derecede Sınırlandırılmış Olması

2.3.2. El Atmanın Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Görev Alanına Giren Konular İçin Kamu Yararı Amacı İle Yapılması ve İdarenin Kamulaştırma Yükümlüğünü Yerine Getirmemesi

2.3.3. El Atmanın ya da Getirilen Kısıtlamanın Hukuka Aykırı Olması

3. 
HUKUKİ EL ATMA MÜESSESİ

3.1. İMAR PLANI - TANIMI; NİTELİĞİ; UNSURLARI

3.1.1. İmar Planı

3.1.1.1. Bölge Planları

3.1.1.2. Çevre Düzeni Planı

3.1.1.3. İmar Planları

3.1.1.3.1. Nazım İmar Planı

3.1.1.3.2. Uygulama İmar Planı

3.1.1.4. İmar Planlarının Hukuk Kuralları Arasındaki Yeri, İmar Planlarına Hâkim Olan İlkeler ve Doğurduğu Hukuki Sonuçlar

3.2. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

3.2.1. Revizyon İmar Planı

3.2.2. İlave İmar Planı

3.2.3. Mevzii İmar Planı

3.3. İMAR PLANLARI VE MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI KONUSU

3.4. HANGİ İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILIR?

3.5. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA HUSUMETİN (DAVALI - DAVACI TARAF) BELİRLENMESİ

3.6. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA YETKİLİ - GÖREVLİ MAHKEME

3.7. HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA UZLAŞMA ŞARTI

4. 
YÜKSEK YARGI ORGANLARININ HUKUKİ EL ATMA
MÜESSESESİNE BAKIŞLARI

4.1. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BAKIŞI

4.2. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE DANIŞTAY’IN BAKIŞI

4.3. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE YARGITAY’IN BAKIŞI

4.4. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ’NİN BAKIŞI

4.5. HUKUKİ EL ATMA MÜESSESESİNE AİHM’NİN BAKIŞI

4.5.1. 1 No.lu Ek Protokol'ün 1. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası Hakkında

4.5.2. AİHS'NİN 46. Maddesinin İhlal Edildiği İddiası Hakkında

4.5.3. AİHS'NİN 41. Maddesinin Uygulanması Hakkında

4.5.4. Konuya İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Düzenlemeleri ve Kararları

5. 
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDAKİ
YASAL SÜRECİN TARİHÇESİ

5.1. 16.05.1956 GÜN VE 1/6 K. SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI

5.1.1. 16.05.1956 Gün ve 1956/1 E. – 6 K. sayılı YİBK

5.1.2. 16.05.1956 Gün ve 1954/1 E. – 1956/7 K. sayılı YİBK

5.2. 6830 SAYILI İSTİMLÂK KANUNU DÖNEMİ

5.3. 221 SAYILI AMME HÜKMİ ŞAHISLAR VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDAKİ KANUN’UN UYGULANMASI

5.4. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU VE SONRASI

5.5. 5999 SAYILI YASA DÖNEMİ

5.6. 6487 SAYILI YASA DÖNEMİ

6. 
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA KAVRAMININ İSTİSNALARI

6.1. 221 SAYILI YASA BAKIMINDAN

6.2. 3194 SAYILI İMAR KANUNU BAKIMINDAN

6.3. İMAR PLANLARINDA TAŞINMAZIN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ KAMU HİZMETLERİ İÇİN AYRILMASI

6.4. TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINA KAMULAŞTIRMA ŞERHİ KONULMASI

6.5. KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 35. MADDESİ

7. 
TASARRUFU KISITLANAN TAŞINMAZLARIN  EMLAK VERGİSİ

7.1. TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK

7.2. 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU

7.3. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

7.4. 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

7.5. 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU

Sonuç

EKLER

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1954/1 - K. 1956/7 - T. 16.5.1956

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1956/1 - K. 1956/6 - T. 16.5.1956

T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2010/5-662 - K. 2010/651 - T. 15.12.2010

T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2013/5-2435 - K. 2014/708 - T. 23.5.2014

2002/112 E - 2003/33 K Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı

2013/95 E – 2014/176 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı


AV. ALİ RIZA İLGEZDİ
0533 259 00 69

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret270589
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.80116.8283
Euro7.56717.5974
Konuk Yazarlar
Hava Durumu