• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi

Tapu Tahsis Belgesi

      

6306 Sayılı Kanun’un Ve Kentsel Dönüşümün Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi Nedir?

Tapu tahsis belgesine konu birçok gecekonduyla ilgili sorunlar varlığını korurken, tapu tahsis belgesinin dayanağı olan 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 23. maddesi[1] ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak aynı yasanın 24a maddesi[2] uyarınca yürürlük tarihi 3 yıl ertelenmiştir.

6306 sayılı kanunda tapu tahsis belgesine konu gecekondulara ilişkin hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak bu yasanın yürürlükten kalkacak olması geçerliliğini koruyan tapu tahsis belgelerini geçersiz hale getiremeye­cektir. Çünkü tapu tahsis belgesine sahip olan kişilerin bu konuda kazanılmış hakları vardır. Kazanılmış hak ta hukuk sistemimiz içinde kökleşmiş içtihat­larla savunulmaktadır.

Yine 17.06.2010 Tarihli ve 5998 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun Değiştirilen 73. Maddesinin Yedinci Fıkrası “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24.02.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkânları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir” şeklindedir.

Fıkrada kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki üç farklı hukuki durumdaki kişiler gruplanmıştır :

1.       Gayrimenkul sahipleri,

2.       24.02.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimseler,

3.       2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahipleri.

Gayrimenkul sahipleri ve 2981 sayılı yasa kapsamında hak sahibi olanlara hak verilmesi için anlaşma koşulu getirilmiştir. Ancak anlaşma olmaması halinde ne olacağı kurala bağlanmamıştır.

2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine ise enkaz ve ağaç bedeli verilmesi veya belediye imkânları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabileceği belirtilmiştir. Burada da durum kurala bağlanmamış; belirsiz bırakılmıştır. Enkaz ve ağaç bedelini kim belirleyecektir? Bu bedel, gecekondu sahibinin hakkını karşılığı mıdır? Bedel verilmesi ya da arsa veya konut satışına kim karar verecektir? Bu sorularla birlikte, “belediye imkânları ölçüsü” de soyut ve keyfi uygulamaya açık bir kavramdır.

Fıkranın bütününde, kişilerin maddi olanakları, sosyal yaşam ve koşulları, kurulu düzenleri, hakları, 2981 ve 775 sayılı Yasalarla süren düzenleri dikkate alınmamış, kişilerin haklarından kaynaklanan sorunları ve güvenlikleri çözülmemiş, sadece belediyelere; soyut ve tek taraflı yetki verilmiştir.

Tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülmesi istemli bir başvurunun kentsel dönüşüm bölgesinde oluşturulacak alanlarda üretilecek konutlardan daire verileceği gerekçesi ile reddedilip belirsiz bir tarihteki uygulamaya atıf yapılması da hukuka aykırı bulunmuştur.

(Danıştay 14. Dairesi – 18.06.2013 – 2011/9305E – 2003/5456K)[1] MADDE 23- 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

[2] Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Kanunun;

a) 19 uncu maddesinin (a) bendi ile değiştirilen 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 23 üncü maddesi yayımı tarihinden üç yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 


Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret201273
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.77545.7985
Euro6.68966.7164
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 22° 16°