• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi

6306 SAYILI KANUN’UN BAZI MADDELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

6306 SAYILI KANUN’UN BAZI MADDELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 125 CHP milletvekilinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi; 27 Şubat 2014 tarihinde 6306 sayılı yasanın bazı hükümlerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi; iptal kararı ile öncelikle yargı yolunda adım atılmasını sağlamıştır. 

Yasanın ilk hali ile yargıda yürütmenin durdurulması kararı verilememesi öngörülmekteydi. Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal ederek maddenin yürütmesinin de durdurulmasına karar vermiştir. Mahkeme; bu kararı ile vatandaşın mağduriyetinin belli ölçüde de olsa engellemiştir. Yasanın ilk hali ile yürütmenin durdurulması kararı verilemediği için yıkım kararı işlemleri durdurulamıyor vatandaş ciddi hak kaybına uğrama durumu ile karşı karşıya kalıyordu. Bu kararın iptalinden sonra tahliye süreci, yıkım kararı ve uygulama kararına katılmayan 1/3 azınlık hissedarın hissesinin satılması gibi konularda açılacak tüm davalarda yargının yürütmenin durdurulması kararı verebilecek noktaya geldi. Bu şekilde yasanın aslında en olumsuz yanlarından biri olan karara katılmayan 1/3 oranındaki hissedarın hakkının korunmasının da yolu açılmış oldu. Kentsel dönüşümün bundan sonra 2/3 ile ilgili adaletsizliği de giderilerek insanların mülkiyet hakkı çiğnenmeden yoluna devam etmesi gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir diğer hüküm de 6306 sayılı yasaya aykırı kanunların uygulanmaması yolundaki hükümdür. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu iki hükmü de iptal ederken “uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA” karar vermesi de sürecin önünü açacaktır.

6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak planların, İmar Kanunu’nda ve imara ilişkin hükümler içeren özel kanunlar da dahil diğer mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi olmadığını düzenleyen kanun hükmü de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal kararından önce kentsel dönüşüm kapsamında Bakanlık yada İdare tarafından yapılan imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer mevzuata aykırı olabileceğine izin veren yasa maddesi de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, hazine dışındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılmasını veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilmesini öngören kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu. 

Kanun uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi yapılmasının zorunlu olması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılmasını öngören işlerden sayılmasını öngören düzenlemeyi de iptal etti. 

Kanunun, "tahliye ve yıktırma" başlıklı maddesindeki, "Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir" şeklindeki düzenlemeyi de iptal etti.  

Kanunun, "Bu Kanun uyarınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde belirtilen adreslere yapılan tebligat, muhataplarına yapılmış sayılır" şeklindeki düzenlemesi de iptal edildi. 

Bakanlık veya idare tarafından riskli yapılarla ilgili yapılan tespit işlemi masrafının ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmesine ilişkin hüküm ile tapu müdürlüğünün, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya idareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi vermesini öngören düzenleme iptal edildi. 


Av. Ali Rıza İLGEZDİ
aliriza_ilgezdi@hotmail.com

 


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam77
Toplam Ziyaret282802
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.65167.6823
Euro8.95278.9886
Konuk Yazarlar
Hava Durumu