• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 2021 YILINA ERTELENİYOR
Halk arasında değerli konut vergisi olarak adlandırılan düzenleme; 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve “Değerli Konutlar” için vergi düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Kanuna göre değeri  5.000.000 TL ve üzerinde olan “MESKEN” nitelikli taşınmazlar ilgili vergi düzenlemesine tabidir. Ancak yeni düzenleme ile değerli konut vergisinin yürürlüğe girişi 2021 yılına erteleniyor. 
 
Bu yeni düzenleme ile 5.000.000 TL ve üzeri değerde olan, mesken niteliğindeki kat mülkiyetli / kat irtifaklı bağımsız bölümler ile “MESKEN, KONUT, HANE, VİLLA, YALI, KÖŞK” niteliğinde kayıtlı taşınmazlar vergiye tabi hale getirilmiştir. Dolayısıyla mesken niteliğinde olmayan taşınmazlar (otel, dükkan, avm, depo, fabrika vb. ticari gayrimenkuller) vergiye tabi değildir.

Değerli konutun 5 milyon lirası vergiden muaf

Öte yandan Emlak Vergisi Kanunun 44’üncü maddesinde de çok önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Verilen önerge ile verginin matrahının değeri 5 milyon lirayı aşan kısmı olması hükme bağlandı.

Yani değeri 5 milyon liranın üzerinde bulunan konutların vergilendirilmesinde, 5 milyon liralık kısma vergi muafiyeti sağlandı.

Buna göre değeri 5-7.5 milyon lira arasında olan konutun 2.5 milyon lirası değerli konut vergisine tabi olacak ve bunu da binde 3 olarak ödeyecek.

10 milyon liraya kadar olan konutların 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 TL(binde 1) aşan kısmı için binde 6 vergi getirildi.

10 milyon liradan fazla olanların vergisi ise 10 milyon liralık kısım için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 olarak alınacak.

7194 sayılı Kanuna göre Türkiye sınırları içinde değeri 5.000.000 TL ve üzeri olan “MESKEN” nitelikli taşınmazların malikleri ve intifa hakkı sahipleri ancak her ikisi de yoksa gayrimenkule malik gibi tasarruf eden gerçek ve tüzel kişiler vergi ödemekle yükümlüdür.

Değerli konut vergisine tabii mesken nitelikli taşınmazlardan  değeri;
5.000.000 TL -  7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)
7.500.001 TL - 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
10.000.001 TL üstünde olanlar (Binde 10) oranında vergilendirilir.
 
Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben taşınmaz sahiplerine değerleme ve vergi tebligatları posta yolu ile gelmeye başlamıştır. Verginin tespit edildiği yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. gününde ilgili gayrimenkulün bağlı olduğu vergi dairesine beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyanname bildirildikten sonra, Şubat sonu ve Ağustos sonu olmak üzere iki taksitte ödemelerin yapılması gerekmektedir. Değerli Konut Vergisi bir defaya mahsus olmayıp her yıl ödenecektir.

Değeri Tapu Kadastro’nun belirlemesinden de vazgeçildi

Emlak Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle, vergiye tabi konutların değerinin belirlenmesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü devre dışı bırakıldı. Sözkonusu konutların değeri, “vergi değeri” üzerinden belirlenecek.

Vergi değeri ise Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’ncu maddesinde düzenleniyo ve. bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arsa veya arsa payı değeri esas alınarak tespit ediliyor.

Paylı mülkiyette veya elbirliği mülkiyette, hissedarlar hisseleri oranında vergi ödemesi yapacaktır.  Paylı mülkiyet olması halinde beyanname her bir hissedar tarafından ayrı ayrı verilmelidir. Elbirliği mülkiyeti olması halinde beyannameler ortak verilebileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanlarda, sadece her bir taşınmazın değeri 5.000.000 TL ve üzeri olanlar vergiye tabidir. Mesken nitelikli taşınmazların toplam değerinin 5.000.000 TL’ye eşit olması veya bu tutarı aşması halinde vergilendirme söz konusu olmayacaktır. Örneklendirmek gerekirse 4.999.999 değerinde 10 adet mesken sahibi de olsanız değerli konut vergisinden muafsınız demektir.
 
Türkiye sınırları içinde mesken niteliğinde tek taşınmazı olanlardan, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu ilgili taşınmaz vergiden muaftır. Bu muafiyete intifa hakkı olanlar veya paylı mülkiyet/elbirliği mülkiyet sahipleri de dahildir. 
 
Söz konusu vergiye tabi taşınmazın değerlemesine ait yazılı tebligatın teslim tarihinden itibaren, taşınmazın malikine 15 günlük itiraz süresi hakkı tanınmaktadır. İtirazın TKGM’ne yazılı dilekçe ile yapılması  gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yapılan itirazların sonuçlanmasını bekleyip bu sonuca göre dava açılması gerekmektedir.
 
Değerli konut vergisinde usule ilişkin tartışmalar da güncelliğini korumaktadır. Örneğin davanın idare mahkemesinde mi, yoksa vergi mahkemesinde mi açılması gerektiği ve dolayısıyla dava açma süresinin 30 gün mü, 60 gün mü olduğu, hatta taşınmazın bulunduğu mahkemelerinin mi, yoksa Ankara Mahkemelerinin mi yetkili olduğu konuları gibi.
 
Bu tartışmalarda öncelikle görüşümü ifade etmek isterim. Kıymet takdir komisyonları kararlarına ilişkin olarak davalar vergi mahkemelerinde açıldığı için değerli konut vergileri için de davalar vergi mahkemelerinde açılmalıdır. Yetki konusunda ise taşınmaz değeri TKGM tarafından belirlendiği için Ankara Vergi Mahkemeleri’ni yetkili ve görevli olarak kabul etmek doğru olacaktır. Keza hak kaybını önlemek için de tebliğden veya zımni retten itibaren 30 gün içinde davayı açmak doğru olacaktır. Ancak dediğim gibi yine de uygulama içtihatlar ile netleşecektir.
 
Yeni düzenleme ile v
ergiden muafiyette “emeklilik şartı” kalktı

Emlak Vergisi Kanunu’nun değerli konut vergisinden muafiyeti düzenleyen 46’ncı maddesinin b fıkrasında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu fikranın eski halinde, “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır” ifadesi yer alıyordu.

Yani bu madde, hiçbir geliri olmayanların veya sadece emekli geliri elde edenlerin bu vergiden muaf olmalarını öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, “b” fıkrasından gelirle ilgili kısım çıkarılarak, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikle tek taşınmazı olanlar ibaresini bırakıldı. Başka bir ifade ile geliri elindeki konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde olsa bile eğer kişinin tek konutu varsa, bunun için ayrıca değerli konut vergisi ödemeyecek.

Birden fazla değerli konutu bulunanlara bir ev için muafiyet

46’ncı maddenin muafiyeti düzenleyen b bendine, birden fazla değerli konutu bulunan kişilerin vergiye tabi olan konutlarının en düşük değerli olanının da muaf olmasını sağlayan ibareler eklendi.

Değerli Konut Vergisi 2021’de başlayacak

Verilen başka bir önerge ile Değerli Konut Vergisinin başlama tarihi de 2021 yılına ertelendi.

Av. Ali Rıza İLGEZDİ
Whatsapp İletişim Hattı: 0533 259 00 69
e-mail : aliriza_ilgezdi@hotmail.com
 
  
535 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret264633
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.63816.6647
Euro7.27057.2996
Konuk Yazarlar
Hava Durumu