• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.twitter.com/@ilgezdi
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI GELDİ
7181 sayılı Kanunun 24. maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesine eklenen 14 fıkrasında (TBK. md. 473/I’i değiştirmeden ve kaldırmadan) sadece Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamındaki alan ve parsellerde olmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler 10.07.2019  tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Bu değişikliklere göre; belli şartların sağlanması halinde kentsel dönüşüm kapsamında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin iptal edilmesinin yolu açıldı.

Bu kapsamda; 6306 sayılı Kanun kapsamındaki riskli alanlarda ve riskli yapılarda; oy birliği ile anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle, bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmiyor ise, yapılan sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınabilir.

Bu karar (hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar) ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurularak yeni yapının yapım işine başlanıp başlanmadığının veya yapım işinin projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca; belirtilen durumların tespit edilmesi hâlinde, müteahhide 30 gün süre verilerek işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşmelerin resen feshedileceği ihtar edilir. Bu ihtara rağmen işe başlanmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın 30 günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ilgililerinin muvafakati aranmaksızın resen feshedilmiş sayılır.

Fesih sonrasında, taşınmazların siciline şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri maliklerin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi üzerine terkin edilir.

Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel hukuk hükümleri uygulanır.

Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemez.

Av. Ali Rıza İLGEZDİ
Whatsapp İletişim Hattı: 0533 259 00 69 
twitter : @ilgezdi


Yine kısaca özetlemek gerekirse; 6306 sayılı Kanun kapsamında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin iptali için gerekli şartlar şu şekildedir:

 1. Öncelikle malikler arasında oybirliği sağlanması gerekiyor. İptali talep edilecek sözleşme için oy birliği ile anlaşma sağlanmış olması veya en az üçte iki çoğunluk ile karar alınıp bu karara katılmayanların paylarının satışının yapılmış olması
 2. Sözleşmenin iptaline ilişkin nedenlerin müteahhitten kaynaklanması
 3. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 1 yıl içinde yapım işine başlanmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş olması ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmemesi durumunda; yapılan sözleşmelerin bozulması için,
 • Payları oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınabilir.
 • Bu karar ile birlikte Bakanlığa başvurularak yeni yapının yapım işine başlanıp başlanmadığının veya yapım işinin projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin saptanması istenir.
 • Bakanlıkça; belirtilen durumların saptanması durumunda, yükleniciye otuz gün süre verilerek, işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihinden başlayarak, sözleşmelerin resen bozulacağı ihtar edilir.
 • Bu ihtara rağmen işe başlanmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın, otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla, hak sahipleri ile yüklenici arasında imzalanmış olan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ilgililerinin onayı aranmaksızın resen feshedilmiş sayılır.
 • Fesih sonrasında, taşınmazların siciline şerh edilmiş olan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri maliklerin veya Bakanlığın istemi üzerine silinir.
 • Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan paylar, yapılan ödemeler ve diğer konularda genel hukuk hükümleri uygulanır.
 • Fesih tarihine kadar yüklenici tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri istenemez.

Av. Ali Rıza İLGEZDİ
Whatsapp İletişim Hattı: 0533 259 00 69 
twitter : @ilgezdi


  
1311 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret270590
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.80116.8283
Euro7.56717.5974
Konuk Yazarlar
Hava Durumu