• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.twitter.com/@ilgezdi
İMAR BARIŞI HAKKINDA DOĞRULAR VE YANLIŞ BİLİNENLER

İmar barışını da kapsayan 7143 sayılı VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 11.05.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.  

Yasa; 11.05.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından da imar barışının nasıl uygulanacağına ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğ de 06.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

En sonda belirtilmesi gereken hususları en başta belirtelim : 

 • İMAR BARIŞI BİR İMAR AFFI DEĞİLDİR.
 • İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ TAPUSU OLMAYAN İŞGALCİLERE YADA HAK SAHİPLERİNE BİR TAPU HAKKI GETİRMEMEKTEDİR. 
 • İMAR BARIŞINDAN ARSA DEĞİL YAPI FAYDALANIR. YANİ ÜZERİNDE YAPI OLMAYAN BİR ARSA İÇİN İMAR BARIŞINDAN FAYDALANILMAZ.
 • TAPU TAHSİS BELGELİ YERLERDE İMAR BARIŞINDAN FAYDALANABİLİR AMA BU DURUM TAPU TAHSİS BELGESİ SAHİPLERİNE MÜLKİYET HAKKI VERMEZ.
 • İMAR BARIŞI / YAPI KAYIT BELGESİ KAZANILMIŞ BİR HAK VERMEZ. ÖRNEĞİN 5 KAT BİNA YAPILMASI GEREKEN YERE 15 KAT BİNA YAPMIŞ OLMANIZ VE BUNUN İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMANIZ FAZLA OLARAK YAPILAN 10 KAT İÇİN KAZANILMIŞ BİR HAK VERMEZ. YANİ BİNA YENİDEN YAPILIRKEN O ANKİ İMAR DURUMU NE İSE ONDAN FAYDALANIR.
 • BAŞVURULAR BELEDİYELERE DEĞİL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA YAPILACAK. ÜCRETLER DE BU BAKANLIĞA ÖDENECEK.
 • İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILARDA 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİTMİŞ KISIMLARI İÇİN İLAVE İNŞAAT ALANI İHDAS ETMEMEK ŞARTIYLA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEBİLECEK. AYRICA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN KISIMLARIN EKSİK İNŞAAT İŞLERİ TAMAMLANABİLECEK. 
 • YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN YAPILARIN MALİKLERİ, BU BELGENİN BİR ÖRNEĞİNİ BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İLGİLİ BELEDİYESİNE, BU SINIRLAR DIŞINDA İL ÖZEL İDARESİNE VERMEK ZORUNDA OLACAK.
 • ŞİRKET MÜLKLERİNİN YAPI KAYIT BELGESİ ALABİLMESİ İÇİN YÖNETİM KURULU KARARI İLE YETKİLİ BİR KİŞİNİN T. C. KİMLİK NUMARASI İLE BAŞVURU YAPILABİLECEK.
 • YALAN DEĞİL DE ANLIŞ BEYANDA BULUNULDUĞU ZAMAN DÜZELTME VE İLAVE PARA YATIRMA İMKANI GETİRİLİYOR. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA BİLGİLER 24 SAAT ASKIDA KALIYOR. 24 SAAT SONRA BAKANLIK SİSTEMİNE DÜŞÜYOR. BU AŞAMADAN SONRA DÜZELTME OLMUYOR. ANCAK BU SORUN İÇİN DE SİSTEMDE DÜZELTME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR. BAŞVURU EKRANINA "İŞLEMİ/BAŞVURUYU DÜZELT" BUTONU GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
 • METREKARE HESABI YANLIŞ OLURSA BU DURUM KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ESNASINDA ORTAYA ÇIKIYOR. FAZLA YAPILAN ÖDEMELER GERİ ALINAMAYACAK ANCAK EKSİK ÖDEME DURUMUNDA EKLEME YAPILABİLECEK.
 • ECRİMİSİL ÖDENEN YERE TAPU ALANA KADAR ÖDEME YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK. 
 • İSKÂNLI YAPIDA ORTAK ALANLAR; DAİRE VEYA DÜKKAN OLARAK KULLANILIYORSA, BUNUN İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİYOR. YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASINDA KAT MALİKLERİ ONAYINA İHTİYAÇ OLUNMAMASINA KARŞIN, KAT MÜLKİYETİ İÇİN YÜZDE 100 MUVAFAKATIN ALINMASI GEREKİYOR. 
 • YAPI KAYIT BELGESİNDE ALANLAR NET DEĞİL KAT BRÜTÜNDEN HESAP YAPILIYOR. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu tebliği ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar. 

YAPI KAYIT BELGESİ MÜRACAATI NASIL YAPILACAK? 

Yapı Kayıt Belgesi; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir.Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir.Yasa gereği; başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir. 

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir. 

Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. 

YAPI KAYIT BELGESİNİN BEDELİ NE KADARDIR VE NASIL ÖDENİR? 

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli 2018 yılı için şu şekilde belirlenir :

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MWesas alınmak suretiyle hesap yapılır. 

Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.  

Yapı malikleri; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, tebliğde belirtilen miktarlarda tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır.Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez.Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir. 

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahilolmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemek zorundadır. 

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bölüm/bağımsız bölümlerin yapı maliklerinin, kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi bağımsız bölümüne düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden faydalanmaz. 

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 

YAPI KAYIT BELGESİNİN KULLANIM YERLERİ NERELERDİR? 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır. 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile TAHSİL EDİLEMEYEN idari para cezaları iptal edilir. 

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahilolmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için;

a) Yapı Kayıt Belgesi,

b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,

c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,

ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur ve daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır. 

(B) bendinde belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile (D) bendinde belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumludur. 

Kat mülkiyetine geçilmiş olması 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. 

İnşaat halindeki yapılarda 31.12.2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir. 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir. 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir. 

HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILARDA İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ NASIL UYGULANACAK? 

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. 

Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir.Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir.Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. 

Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir. 

Yapılan satışlardan elde edilen gelirler genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Bu gelirler hakkında 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır. 

YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR NELERDİR? 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar şu şekilde sıralanmıştır :

a) 18.11.1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,

b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,

c) 19.05.2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,

ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,

d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı’nca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar 

YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILARİÇİN BU BELGENİN DÜZENLENMESİ HALİNDE NASIL BİR İŞLEM YAPILIR? 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir. Bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 

YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR? 

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır. 

YAPI KAYIT BELGESİNİN DENETİMİ NASIL YAPILIR? 

Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından denetlenebilir. 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel ilgilisinden alınır. Eksik alınan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez.

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
379 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret224132
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.06146.0857
Euro6.78166.8088
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°