• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİ

İstanbul’da Riskli Alan İlan Edildi… 

Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi sınırları içerisinde (Olimpiyat Stadı’nın yanında bulunan alan) bulunan alan riskli alan ilan edildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24.10.2014 tarihli ve 8350 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.03.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Bakanlar Kurulu’nun karar sayısı 2015/7410 olup 06.06.2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Riskli alan ilan edilen alanın kroki ve koordinatına 06.06.2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmi Gazete’den ulaşılabilir. 

Bir alanın riskli alan ilan edilip edilmeyeceğine Bakanlar Kurulu karar verir. Bakanlar Kurulu’nun riskli alan ilanı ile ilgili kararı da sonuçta bir idari işlemdir ve bu kararlara karşı da iptal davası açılabilir. Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi gereğince[1], açılacak iptal davası Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir karara karşı açılacağı için Danıştay’da açılması gereklidir.

İdari yargıda dava açma süresi genel olarak 60 gündür. Ancak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında olan davalar için dava açma süresi 30 gündür.

Dava açma süresi riskli alan kararının Resmi Gazete’de ilanı ile başlar.

İlgililer riskli alan kararına dayanılarak Belediyeler tarafından yapılan idari işlemlere karşılık da yine, tebliğinden itibaren dava açarken, süresi geçmiş bile olsa riskli alan kararını yeniden dava konusu yapabilecektir.

 [1] Madde 24 
İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalar
 
(4575 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen madde) 
1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak: 
a) Bakanlar Kurulu kararlarına, 
b) (5183 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bend. Yürürlük: 9.6.2004) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, (*) 
c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, 
d) (5183 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 9.6.2004) Danıştay İdari Dairesince (**) veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, 
e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, 
f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine, 
Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar. 
2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.(***)
(*) (Değişmeden önceki bend) b) Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları, müsteşar yardımcıları, genel müdürleri 
ve kurul başkanları; diğer kamu kurum ve kuruluşların müsteşar, başkan ve genel müdürleriyle ilgili müşterek kararnamelere,
(**) (Değişmeden önceki ibare) Danıştay idari dairelerince 
(***) Madde 24 - 1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:
a) Bakanlar Kurulu kararlarına,
b) Müşterek kararnamelere,
c) Başbakanca alınan kararlara, 
d) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, 
e) Danıştay idari dairelerince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
f) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
g) Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara, 
h) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına,
ı) Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Üniversitelerarası Kurul kararlarına,
j) Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlere, (4492 sayılı kanunun 2’nci maddesiyle değişen paragraf) Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile imtiyaz sözleşmelerinden doğan idari davaları çözümler.
2. (3619 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen fıkra) Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

  
1605 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret270590
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.80116.8283
Euro7.56717.5974
Konuk Yazarlar
Hava Durumu